W ramach działalności Zoon Politikon uczennice i uczniowie naszego liceum mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu z radną miasta Warszawy panią Dorotą Łobodą, która gościła w naszej szkole 5 października. Tematy, takie jak: czynny udział kobiet w polityce i parytet płci na listach wyborczych, równość szans, LGBTQ+, ruchy aktywistyczne i perspektywa ich wejścia w oficjalne struktury władzy w celu kształtowania przyszłości bardzo wyraźnie wybrzmiały w prowadzonej debacie. Pani Dorota Łoboda, pełniąca również funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie miasta Warszawy, przedstawiła plan przeprowadzenia pilotażowego programu badającego stopień przyjazności warszawskich liceów, w którym nacisk położony zostanie na kwestie istotne dla uczniów, a nieujęte w oficjalnie dostępnych rankingach.

Dziękujemy za inspirujące spotkanie!

Skip to content