W drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję uczestniczyć w warsztatach,, Nastolatek w samorządzie”,  organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku.

W ramach warsztatów, młodzież mogła zdobyć bądź usystematyzować wiedzę z zakresu samorządności, praw ucznia, ustroju miasta a także sposobów na partycypowanie w działaniach miejskich.

Skip to content