3 listopada 2022 r. w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”  uczniowie klas 2 c i 2 m odwiedzili Ciechanów  i Opinogórę. Przy pięknej, jesiennej pogodzie zwiedzili Zamek Książąt Mazowieckich oraz wysłuchali barwnej opowieści przewodnika o historii zamku i dziejach jego mieszkańców. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, siedzibie rodowej Zygmunta Krasińskiego. Młodzież uczestniczyła w lekcjach muzealnych. Klasę 2c zainteresował temat  „Czarny romantyzm – tajemniczość, groza i motywy fantastyczne w literaturze i sztuce XIX w.”, a klasę 2m „Silne kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego. Kobiece spojrzenie na egzystencję opinogórskiego poety”. Uczniowie zwiedzili dwór i neogotycki zameczek, a w parku wykonali obowiązkowe zdjęcie przy pomniku poety i dramaturga polskiego romantyzmu.

Skip to content