Pre-IB

Klasa 1 i 2 pre-IB to:

zapoznanie uczniów z filozofią i wymogami programu IB DP

 • realizacja polskiej podstawy programowej
 • język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym
 • zajęcia z academic writing ( EE -Extended Essay) w ramach zajęć języka angielskiego
 • wprowadzenie elementów (TOK – teorii wiedzy) oraz  (CAS-u)
  wsparcie koordynatora i doradcy zawodowego w zakresie wyboru przedmiotów kierunkowych.

PRACA BADAWCZA
(EE – Extended Essay)

Praca badawcza jest kluczowym wymogiem w programie Matury Międzynarodowej. Pod opieką jednego z nauczycieli przedmiotowców – promotora uczniowie piszą pracę badawczą na około 4000 słów na wybrany przez siebie temat.

TEORIA WIEDZY
(TOK – Theory of Knowledge)

Zachęca uczniów do

 • pracy nad zrozumieniem samych siebie
 • co to znaczy być człowiekiem
 • jakie jest ich miejsce w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Podczas zajęć uczniowie będą się uczyć

 • jak zdobywać i weryfikować wiedzę
 • jak korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji
 • jak kwestionować to, co uznają za prawdę
 • akceptować, że mogą się mylić jednocześnie zwiększając zrozumienie świata.

W dwuletnim cyklu kształcenia odbywa się 100 godzin /2 lekcje w tygodniu TOK-u.

W celu zaliczenia kursu uczniowie

 • przygotowują prezentację
 • piszą pracę na około 1600 słów.

KREATYWNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
(CAS – Creativity. Activity, Service)

 • przedmiot realizowany przede wszystkim poza szkołą
 • działania powinny trwa c około 18 miesięcy

CAS kształtuje osobowość uczniów oraz ich wrażliwość oraz zapewnia im rozwój poprzez czynny udział w różnych formach działań społecznych, kulturalnych i fizycznych.

CAS pozwala na znalezienie równowagi pomiędzy edukacją szkolną i życiem pozaszkolnym.

Kreatywność to:

 • różne formy działalności społecznej, kulturalnej i fizycznej
 • uczniowie mogą malować, grać na instrumencie, itp.

Aktywność to:

 • wszelkie formy aktywności sportowej
 • inne podobne działania, np. kurs pierwszej pomocy.

Działalność charytatywna to:

 • wszystkie działania podejmowane dla społeczności lokalnej oraz środowiska
 • akcje dobroczynne
 • pomaganie potrzebującym, inne działania w ramach wolontariatu.
Skip to content