Fundacja Schumana

Klub Europejski jest dodatkową ofertą dydaktyczną dla uczniów szkoły. Skierowana jest do uczniów klas o profilu geograficznym oraz wszystkich uczniów szkoły zainteresowanych tematyką. Klub Europejski został zarejestrowany i współpracujące z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Zajęcia odbywają się od 2000 roku na spotkaniach Klubu w każdy piątek po zajęciach lekcyjnych w wymiarze 2-3 godzin. Uczniowie sami przygotowują zajęcia pod opieką nauczyciela ucząc się samodzielności, współpracy i umiejętności prezentacji zdobytych wiadomości. Do Klubu uczęszcza co roku ok. 30 uczniów z różnych poziomów klas.

Od 20 lat Klub Europejski organizuje Prus Expo – projekt edukacyjny, w którym uczestniczy większość uczniów Liceum. Połączenie wiedzy, edukacji, kreatywności, zabawy, wspólnych działań. Przygotowanie projektów i lekcji odgrywa ważną rolę w integrowaniu szkoły, staje się okazją do motywowania i inspiracji młodych ludzi. Tematyka wystaw zmieniała się. Pierwsze związane były z procesem integracji Polski z Unią Europejską kolejne wiązały się z przełamywaniem barier, stereotypów, wzajemnym poznawaniem tej wielonarodowej wspólnoty. 

PrusExpo jest przed przedsięwzięciem całej szkoły, koordynowanym i organizowanym przez Klub. W ramach projektu uczniowie przygotowują i prowadzą lekcje dla kolegów z innych klas Tematy zajęć związane są z tematem przewodnim projektu w danym roku. Na Prus Expo zapraszani są przedstawiciele świata polityki i kultury, dyplomaci, cudzoziemcy, Fundacja Schumana oraz szkoły partnerskie. Impreza ma zawsze bardzo wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny, wychowawczy i jest perfekcyjnie przygotowana. Tematy wcześniejszych projektów to:

Prus Expo 2001- Ulice Europy
Prus Expo 2002- Kultura & Qultura
Prus Expo 2003- Stolice Europy
Prus Expo 2004- Ludzie Europy
Prus Expo 2005- Europa Tradycji
Prus Expo 2006- Regiony Europy
Prus Expo 2007- Dzieje Europy
Prus Expo 2008- Życie w Europie
Prus Expo 2009- Legendy i mity Europy
Prus Expo 2010- Europejczyk w świecie rzeczy
Prus Expo 2011- Natura Europy
Prus Expo 2012- Europejczycy i ich dzieło
Prus Expo 2013- Kuchnia I muzyka Europy
Prus Expo 2014- Języki Europy
Prus Expo 2015 – Europa jakiej nie znacie
Prus Expo 2016 – 100 lecie przyłączenia Saskiej Kępy do Warszawy
Prus Expo 2017 – Science of Europe
Prus Expo 2018- Past and future of Europe

Współpraca z Polską Fundacją im. Roberta Schumana.

Od 2000 roku Klub Europejski aktywnie współpracuje z Fundacją. Od tego czasu zorganizowano między innymi:

W 2011r. sześciu członków klubu wraz z opiekunem wzięło, jako jedyni z Polski, udział w projekcie Staff of the Presidency – Simulation program of the Council of the European Union during the Hungarian Presidency of the European Union organizowanym przez ElnÄśksÄĹ g Emberei z Budapesztu, dotyczącym węgierskiej prezydencji W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Węgier. Uczestnicy uczestniczyli w obradach przedstawicieli 27 państw członkowskich i stowarzyszonych w Parlamencie Węgierskim, w dyskusji w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz w symulacyjnej debacie dotyczącej rozdziału środków finansowych w UE, Trzeba podkreślić uznanie gospodarzy dla przedstawicieli warszawskiej młodzieży za aktywność i kreatywność..

W ramach Dnia Euroskoli zorganizowanego w Parlamencie w Strasburgu 2007r, członkowie Klubu uczestniczyli w zjeździe młodzieży z 17 krajów Europy jako jedyni z Polski, przedstawiciel klubu zdobył puchar w ramach Eurogame zorganizowanej w parlamencie.
Wytypowany w 2011r. jako jedyny z wielu Klubów Europejskich działających w liceach, do udziału w programie „Wielkie Odliczanie” dotyczącym objęcia przez Polskę prezydencji, emitowanym w „TVP”. Nagrania do programu odbyły się na terenie XXXV LO im. Bolesława Prusa.

W 2010r. Klub organizuje warsztaty dla 47 nauczycieli i uczniów z szkół z Luksemburga laureatów konkursu poświęconego Robertowi Schumanowi, na temat tworzenia i funkcjonowania Szkolnych Klubów Europejskich oraz zagrożeń tradycji narodowych.

W latach 2007-2010 na prośbę Polskiej Fundacji im. Roberta Szumana dzieli się doświadczeniami swojej działalności z dyrektorami szkół, przedstawicielami lokalnych władz oświatowych oraz nauczycielami z Białurusi, Ukrainy,Gruzji i Tadżykistanu w ramach projektu „ Through the European education to the civil socjety” na temat tworzenia i funkcjonowania Szkolnych Klubów Europejskich.
A w 2019 organizuje warsztaty dla 20 nauczycieli z Gruzji, które miały na celu przedstawienie jak wygląda działalność oraz zajęcia Klubu Europejskiego. Gruzińscy nauczyciele obserwowali formy działań klubu aby następnie wdrożyć poznane metody w ich nowo powstałe kluby w Gruzji.

W maju 2012r Klub współorganizował z fundacją Międzynarodowy Zjazd Klubów Europejskich z okazji organizacji w Polsce mistrzostw w piłce nożnej, Międzynarodowy Turniej Piłkarski Szkolnych Klubów Europejskich o Puchar R. Schumana, WARSAW 2012 „Schuman Cup” na który przyjechali przedstawiciele z klubów z Czech., Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Włoch oraz Polski. Uczniowie z Europy mieszkając u rodzin naszych uczniów mieli możliwość zapoznania się z tradycją, kulturą, historią stolicy realizując projekt „Warszawa widziana oczyma Europejczyka”. Efektem tego działania była okolicznościowa wystawa prezentowana lokalnej społeczności w czasie Święta Saskiej Kępy.

W uznaniu bardzo dobrej organizacji, ponownie współtworzy Międzynarodowy Zjazd Klubów Europejskich ”scHuman Warsaw” w maju 2014. Uczestnicy Zjazdu pracowali wspólnie nad multimedialnymi projektami o Warszawie widzianej z perspektywy młodych Europejczyków. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach filmowych i fotograficznych, a także w przygotowanej wspólnie z uczniami Liceum im. B. Prusa grze miejskiej. Podczas gry młodzież zebrała materiał do przygotowania własnych projektów multimedialnych. Poznali Warszawę w ramach różnych ścieżek: sportowej, historycznej, miejsc związanych z kulturą i muzyką, tych, które są ważne i ciekawe dla młodych mieszkańców stolicy. Uczestnicy z zagranicy przywieźli także ze sobą krótkie prezentacje na temat swoich miast, wszystkie projekty zostały zaprezentowane podczas Miasteczka Schumana w sobotę 10 maja na Krakowskim Przedmieściu, a uczniowie z klubu zorganizowali quizy o Warszawie i budowali wspólnie z mieszkańcami Warszawy makietę miasta z odpadów recynklingowych

Uczestnicy zjazdu scHUMAN Warsaw

• Polska: Liceum im. Bolesława Prusa w Warszawie
• Bułgaria: Professional High School of Economics, Perk
• Estonia: Tallinna Pae Gymnasium, Tallinn
• Francja: Lycee Rene Gosse, Clermont-l’Hérault
• Łotwa: Salas vidusskola, Sala, Salas pagasts
• Litwa: Vilnius Žemynos gymnasium, Wilno
• Portugalia: Agrupamento de Escolas de Amareleja
• Słowacja: Malacky Gymnasium

W 2009r opiekun Klubu wraz z młodzieżą tworzą program edukacyjny na konkurs wymiany polsko ukraińskiej „Nasza Europa – granica łączy nie dzieli” projekt realizowany był przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z ukraińskim Communite Centre „Business initiatives” i Stowarzyszeniem Młodzieży Ukraińskiej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w efekcie czego program został zatwierdzony do realizacji(wybrano 10 szkól ze 150 zgłoszonych)
W ramach programu 10 uczniów z Klubu zostało wysłanych na Ukrainę by pomóc i zachęcić partnerską szkołę nr 30 w Chersoń do prowadzenia klubu europejskiego. Partnerzy z Ukrainy obserwowali pracę warszawskiego klubu również w Polsce.
Efektem docenienia przez Fundację Schumana pracy, było zaproszenie naszego klubu, jednego z 12 najaktywniejszych w kraju, a jedynego z Warszawy, na Ogólnopolskie Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie w grudniu 2012r.
2014- 2016 wspólnie z Polską Fundacją im. R. Schumana uczestniczy Klub w międzynarodowym projekcie „E-volution. Bringing Europe to another level” ,w ramach którego uczestnicy z Polski, Włoch, Hiszpanii i Grecji, w wieku 16-30 lat, będą wspólnie pracować nad zebraniem i przedyskutowaniem dotychczasowych osiągnięć Unii Europejskiej, zarówno w kontekście sukcesów, jak i porażek czy pojawiających się obecne potrzeb, różnorodność kulturowej Europy, wolontariatu oraz innowacyjnych i efektywnych metody włączania obywateli w dyskusję na bieżące tematy europejskie.

2015 Współorganizuje Zjazd Klubów Europejskich. CitySoul

Każde europejskie miasto ma pewien charakterystyczny element, jak lizbońskie azulejos, londyńskie budki telefoniczne, karnawał w Wenecji, czy kafejki na berlińskim Kreuzbergu. Uczestnicy m.in. z Polski, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii wyszukali w swoich miastach te charakterystyczne elementy, stanowiące o „duszy” danego miasta.Podczas spotkania w Warszawie uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Liceum im. Bolesława Prusa, aby wspólnie stworzyć instalacje, łączącą wszystkie zebrane motywy.

Uczestnicy projektu:
• XXXV Liceum im. Bolesława Prusa, Warszawa, Polska
• Professional High School of Economics, Pernik, Bułgaria
• Tallina Pae Gumnaasium, Talinn, Estonia
• Liceo Scientifico 'G.Ulivi’, Parma, Włochy
• J.Pilsudska Daugavpils state Polish gymnasium, Daugavpils, Łotwa
• Vilnius Senvages Gymnasium, Wilno, Litwa
• Pilviskai”Santrakos” Gymnasium, Pilviškai, Litwa
• „Mihai Bravu” Technical College, Bukareszt, Rumunia

2017-2019 Klub realizuje kolejny projekt międzynarodowy – Re-connecting

Międzynarodowy projekt Re-connecting Europe- challenges and opportunities for better integration jest organizowany przez Polską Fundację im. R. Schumana wraz z organizacjami z krajów partnerskich z Włoch, Niemiec, Słowacji, Serbii i Polski. w ramach programu Europa dla Obywateli. Pierwsze spotkanie odbywa się na Słowacji w obrębie Dialogu przez sztukę „North meets south” – Festiwalu w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. To wydarzenie łączy spotkania, warsztaty, dyskusje,wystawy oraz prezentacje poświęcone wynikom prac lokalnych grup. Szukały one w swoim otoczeniu odpowiedzi na takie pytania jak : co oznacza dla ciebie integracja?, co jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla Europy, czy potrzebne są zmiany? Program wydarzenia był połączony z corocznym festiwalem – Embargo na temat praw człowieka.
2019-2020 Wraz z fundacją młodzież z Klubu uczestniczy w międzynarodowym projekcie -Future-EU

Czy głos młodzieży jest słyszany w Unii Europejskiej? Czy Wspólnota zapewnia młodym ludziom dobre warunki na start ich dorosłego życia? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczniowie i studenci z całej Europy w ramach projektu „FuturEU”.W czasie cyklu spotkań w miastach całej Europy młodzi ludzie z ośmiu krajów mogli wyrazić swoje poglądy i porównać doświadczenia z kolegami i koleżankami z innych państw.

Spotkania odbyły się w:
1. Nikozji. Dyskutowano nad problemem bezpieczeństwa granic wspólnie z profesorami i studentami Uniwersytetu.
2. Warszawie. Wolontariat w Europie
3. Zagrzebiu. Spotkanie skupiło się na zrównoważonym rozwoju.
4. Mediolanie. Młodzi ludzie rozmawiali na tematy związane z migracją i pomocą społeczną w Europie.
5. Pradze. Spotkanie dotyczyło przyszłości sektora cyfrowego w Europie.

Skip to content