Rada Rodziców

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie to organizacja którą tworzymy my Rodzice.

Organizacja ta ma na celu pomoc naszym dzieciom między innymi poprzez:
– zapewnienie im bezpieczeństwa oraz dodatkowych atrakcji na terenie szkoły
– dofinansowanie klasowych i ogólnoszkolnych przedsięwzięć
– poprawę warunków nauki

To my Rodzice (opiekunowie) – poprzez wybranych i oddelegowanych przez nas do Rady Rodziców przedstawicieli decydujemy w porozumieniu z Dyrekcją szkoły oraz Samorządem Uczniowskim:
– w jakich warunkach będą się uczyć nasze dzieci
– jakie nagrody i za co dostają
– jak będzie wyglądał ich czas spędzany w szkole na i po lekcjach

To my również (przez dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców):
– pomagamy w organizacji dyskotek, imprez szkolnych itp.
– nagradzamy dzieci za ich osiągnięcia i pozytywne zachowanie
– dbamy o wizerunek szkoły (nowoczesne pomoce naukowe itp.)

Pamiętaj o wpłacie rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 300zł!!!

Zebrania Prezydium mogą być zwoływane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego, Zastępców, członków Prezydium oraz Dyrektora Szkoły w innych niż wymienione terminy w przypadku potrzeby podjęcia pilnych decyzji związanych z funkcjonowaniem szkoły i rady rodziców. O terminie zebrania powiadamia inicjator zebrania mailowo lub telefonicznie

Miejsce zebrań – sala konferencyjna na parterze.

Konto Rady Rodziców przy XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
61 1160 2202 0000 0003 3859 7703 Bank Millenium

Przy dokonywaniu wpłaty proszę koniecznie podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Skip to content