Klub Debatancki

Klub Debatancki powstał z myślą o wzięciu udziału w konkursach debatanckich na terenie Warszawy i Polski oraz Model United Nations.

Podczas spotkań analizujemy modele debat oksfordzkich i WSSD oraz prowadzimy debaty w języku angielskim.

Dzięki Klubowi rozwijamy wiele umiejętności, które przydadzą nam się w dalszej edukacji. Są to między innymi: współpraca w grupie, wyszukiwanie wiarygodnych informacji, przygotowywanie mów, kreatywność, systematyczność, dyplomatyczna komunikacja oraz spokojne wyrażanie myśli, uwag i poglądów.

Skip to content