Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Politechniki Warszawskiej

WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze trendy światowe gwarantują uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.ichip.pw.edu.pl/

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej objął patronatem klasy matematyczno-przyrodnicze naszego Liceum. Realizacja Porozumienia polegać będzie na wspieraniu Szkoły w nauczaniu przedmiotów ścisłych i technicznych, w szczególności dotyczących nauk ścisłych i przyrodniczych takich jak matematyka, fizyka, chemia i biologia oraz nauk inżynieryjno-technicznych, przede wszystkim inżynierii chemicznej. Współpraca w tym zakresie ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania studiów na uczelniach kształcących w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz pomoc w kształceniu najbardziej utalentowanych uczniów.

W ramach współpracy przewiduje się m.in.

– korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

– wspólne organizowanie pokazów lekcyjnych dla uczniów różnych szkół

– pomoc w opracowaniu materiałów dydaktycznych

– organizowanie wspólnych wykładów i szkoleń dla uczniów

– możliwość udziału uczniów w wybranych zajęciach prowadzonych na wydziale

– udział uczniów w działalności studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi”

– możliwość udziału w projektach badawczych prowadzonych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału

– organizowanie konkursów dla uczniów

 

Skip to content