Pomoc socjalna

WYPRAWKA SZKOLNA

Dofinansowanie do podręczników

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z zarządzeniem nr 1204/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2023

wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach

 w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2023 r.

Wnioski prosimy składać do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-16.00

z dopiskiem Wyprawka szkolna

dodatkowe informacje w załączonym pliku

Warszawa wspiera uczniów

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).

Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  5. w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej warszawa19115.pl/koronawirus

Skip to content