Ważne dokumenty

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I i II –
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom rozszerzony  – MP4 po szkole podstawowej- MP4 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom rozszerzony  – MP3 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom rozszerzony – MP2 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom podstawowy – MP4 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom rozszerzony 
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom podstawowy – MP3 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom dwujęzyczny – MP4 po szkole podstawowej
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego poziom podstawowy
wymagania edukacyjne z geografii-zakres rozszerzony
Wymaganie edukacyjne z języka angielskiego poziom dwujęzyczny
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie – poziom rozszerzony – klasy 1
Wymagania edukacyjne z geografii – zakres podstawowy klasy 2
Wymagania edukacyjne z geografii – zakres podstawowy – klasy 1
Wymagania edukacyjne z geograii – zakres rozszerzony – klasy 1
W
ymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości
Wymagania edukacyjne z matematyki – poziom rozszerzony – klasy 2
Wymagania edukacyjne z biologii – poziom podstawowy
Wymagania edukacyjne z biologii – poziom rozszerzony
Wymagania edukacyjne z matematyki – poziom podstawowy – klasy 1
wymagania edukacyjne z matematyki – poziom podstawowy – klasy 2
Wymagania edukacyjne z matematyki – poziom podstawowy – klasy 2
Wymagania edukacyjne z matematyki – poziom rozszerzony – klasy 1
Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasy 2
Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasy 1
Wymagania edukacyjne z informatyki – klasy 2
Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego – klasy 1
Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego – klasy 2
Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego – klasy 3
Wymagania edukacyjne z historii – poziom podstawowy – klasy 1
Wymagania edukacyjne z historii – poziom rozszerzony – klasy 1

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujące w oddziałach międzynarodowych, realizujących dwuletni program IB DP