Wspieranie uzdolnionych

W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy:

 1. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi – udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole.
 2. Szkolny system tutoringu nauczyciele – tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju aktywnej postawy oraz zainteresowań. Pomagają osiągać sukcesy nie tylko na polu naukowym.
 3. Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów.
 4. Programy autorskie – programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia.
 5. Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli.
 6. System stypendiów naukowych i socjalnych – corocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów.
 7. Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych.
 8. Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach
 9. Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych
 10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury
 11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne.
 12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających się i osiągających sukcesy jako studenci, pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia.
 13. Imprezy szkolne i pozaszkolne – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

„I Ty zostaniesz naukowcem”

Społeczność XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa serdecznie dziękuje Panu Jarosławowi Karczowi, zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe, za okazaną pomoc w organizacji wyjazdu naukowego i rozbudzanie naukowych pasji młodzieży.

W czasie siedmiodniowego wyjazdu do bazy terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie przeprowadziliśmy następujące badania:

 1. Skład diety różnych gatunków drapieżników
 2. Behawioralne reakcje Daphnia na obecność sygnału o drapieżniku
 3. Skład taksonomiczny fauny w drobnym zbiorniku
 4. Aktywność dobowa szpaka i modraszki
 5. Aktywność głosowa kosa i zięby
 6. Aktywność dobowa wybranych gryzoni
 7. Wieloletnie zmiany liczebności gryzoni

Koło Młodego Fizyka

Chętni uczniowie z klas 2C i 1C realizowali 2 pozaszkolne projekty fizyczne

 1. “Otwarta pracownia fizyczna” – w ramach projektu Wydziału Fizyki UW i Biura Edukacji „Ochota na naukę”

W ramach tego projektu uczniowie konstruowali nowe pomoce naukowe pokazujące zjawiska fizyczne  oraz dokonali napraw uszkodzonych pomocy z pracowni fizycznej.

Uczniowie w drodze konkursu zdobyli grant finansowy Biura Edukacji na realizację tego projektu

2. „Hałas”  -w ramach projektu OEIiZK  „Z technologią w świat nauki”

W ramach tego projektu uczniowie badali zjawiska związane z dźwiękiem i hałasem  z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.

Projekt ten uzyskał 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki obu projektów prezentowane były odpowiednio na wydziale Fizyki UW oraz w OEIiZK podczas podsumowania realizacji projektów.

Skip to content