Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 

W naszej szkole od lat prężnie działa Samorząd Uczniowski. W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas zwani Senatorami, do ich zadań należy współpraca z przewodniczącymi Samorządów Klasowych oraz informowanie swoich klas o podejmowanych w szkole działaniach. 

Jako czwarta władza wykonawcza w szkole oraz reprezentacja wszystkich uczniów, jesteśmy inicjatorami wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych na arenie szkolnej i poza nią, a nasze działania mają na celu stworzenie w XXXV LO przestrzeni przyjaznej wszystkim uczniom.

Głównymi organami samorządu są sekcje zadaniowe, a także Prezydium składające się z Prezydenta SU, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika. 

Spotykamy się regularnie na zebraniach SU, które cieszą się bardzo wysoką frekwencją, co świadczy o chęci Prusaków do działania.

Od lutego 2020 r. prowadzimy stronę @Prus_Samorzad na Instagramie, gdzie publikujemy ogłoszenia i informacje o wydarzeniach i akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

Koordynatorem Samorządu Uczniowskiego jest p. Jolanta Szewczyk

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Karolina Sielużycka-Budka

W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy:

 1. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi – udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole.
 2. Szkolny system tutoringu nauczyciele – tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju aktywnej postawy oraz zainteresowań. Pomagają osiągać sukcesy nie tylko na polu naukowym.
 3. Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów.
 4. Programy autorskie – programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia.
 5. Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli.
 6. System stypendiów naukowych i socjalnych – corocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów.
 7. Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych.
 8. Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach
 9. Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych
 10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury
 11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne.
 12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających się i osiągających sukcesy jako studenci, pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia.
 13. Imprezy szkolne i pozaszkolne – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

Struktura Samorządu Uczniowskiego:
Rok szkolny 2021/2022

 • Prezydent – Janusz Jakub
 • Wiceprezydenci – Damian Chmielewski i Katarzyna Kroszka
 • Sekretarz – Zuzanna Tkaczyk-Cichowlas
 • Skarbnik – Olga Małecka

Szefowie wydziałów:

 • Wydział Promocji – Damian Chmielewski i Katarzyna Kroszka
 • Wydział Rozwoju – Magdalena Bakoń i Marta Małek
 • Wydział Eventowy – Olga Małecka i Natalia Jachacy
 • Wydział Wolontariacki – Małgorzata Kasprzyk

Senatorowie

 • Klasa 1a – Krzysztof Malinowski
 • Klasa 1b – Weronika Maślany
 • Klasa 1c – Barbara Kąsowska
 • Klasa 1d – Justyna Grochowska
 • Klasa 1e – Nina Kocko
 • Klasa 1m – Michał Jędrzejowski
 • Klasa 2a – Matylda Tomoń
 • Klasa 2b – Ryszard Sikora
 • Klasa 2c – Marta Małek
 • Klasa 2d – Anna Niewiadomska
 • Klasa 2e – Dariusz Kałabun
 • Klasa 2m – Hanna Lasota
  • Klasa 3a – Maksymilian Stankowski
  • Klasa 3b – Nina Dmochowska
  • Klasa 3c – Mateusz Baca
  • Klasa 3d1 – Oliwia Rozwadowska
  • Klasa 3d2 – Alicja Bartoszewicka
  • Klasa 3e – Julianna Orlik
  • Klasa 3m – Katarzyna Kroszka
  • Klasa 3A – Olga Małecka
  • Klasa 3B – Zuzanna Szczepaniak
  • Klasa 3C – brak wybranego reprezentanta
  • Klasa 3D – Magdalena Bakoń
  • Klasa 3E – Emilia Przybysz
  • Klasa 3M – Maja Dwornikowska

  Inicjatywy Samorządu Szkolnego

  Prus Talent 2023

  Tradycyjnie 21 marca uczniowie Prusa przy muzyce i śpiewie swoich koleżanek i kolegów świętowali Pierwszy Dzień Wiosny. W tym roku było ambitnie, wybrzmiały m.in. soft rock, freestyle, występ acapella oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego Strącanie aniołów i lekcja historii klasycznej.

  Absolwentka Jolanta Cieślak zaczarowała nas utworem Ewy Demarczyk Tomaszów, z kolei pierwszoklasistki rozbawiły aranżacją piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów  Kaziu, zakochaj się.

  Nad przebiegiem całości czuwały współorganizatorki, a zarazem prowadzące tegoroczny Prus Talent Natalia Brauner i Aniela Szczepkowska.

  Zdjęcia robili Bianka Kicior i Antoine Janowicz.

  Po występach Samorząd uruchomił głosowanie na Instagramie szkolnym, pierwsze miejsce zdobyli Ania i Oliwier.

  Zapraszamy za rok!

  Prus Talent
  21 marca odbyła się kolejna edycja szkolnego talent show – Prus Talent, w związku z czym nasi uczniowie mieli okazję zaprezentować szeroki wachlarz swoich uzdolnień i wyjątkowych umiejętności. Ogromne wrażenie na publiczności zrobiły m.in. pokaz gimnastyki artystycznej, popisy wokalne, gra na instrumentach czy pokazy taneczne.
  Nagrodę publiczności, sponsorowaną przez niezależny teatr Potem-o-tem, dostał Julian Feuerbach za swój rapowy  freestyl. W zwycięstwie nie przeszkodził mu nawet jeden z widzów, który wyzwał Juliana na rapową bitwę.

  Zarówno uczestnicy jak i oglądający bawili się świetnie. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję, tradycyjnie 21 marca za rok. Poniżej prezentujemy zdjęcia  z tego wydarzenia.

  autor zdjęć: Jan Okliński 3D

  Dzień bez plecaka

  Dzień bez plecaka to zwyczaj, który jakiś czas temu ze Stanów Zjednoczonych dotarł do Polski. Polega on na tym, że uczniowie przychodzą do szkół bez plecaków i toreb, a w zamian przybory szkolne przynoszą w nietypowych przedmiotach.

  Młodzież naszego liceum również wykazała się w tym dniu niesamowitą  inwencją i wyobraźnią – zamiast tradycyjnych plecaków pojawiły się kocie transportery, kosze do śmieci, walizki, skrzynki na owoce, a nawet dmuchawa do liści i suszarka na pranie. Był też akcent bożonarodzeniowy – choinka przystrojona przyborami i zeszytami szkolnymi. Nie zabrakło wózka sklepowego z pobliskiego supermarketu wypakowanego wiedzą szkolną.

  Dzień bez plecaka to świetna koncepcja na przełamanie szkolnej rutyny i pobudzenie kreatywności.

  Skip to content