Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 

W naszej szkole od lat prężnie działa Samorząd Uczniowski. W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas zwani Senatorami, do ich zadań należy współpraca z przewodniczącymi Samorządów Klasowych oraz informowanie swoich klas o podejmowanych w szkole działaniach. 

Jako czwarta władza wykonawcza w szkole oraz reprezentacja wszystkich uczniów, jesteśmy inicjatorami wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych na arenie szkolnej i poza nią, a nasze działania mają na celu stworzenie w XXXV LO przestrzeni przyjaznej wszystkim uczniom.

Głównymi organami samorządu są sekcje zadaniowe, a także Prezydium składające się z Prezydenta SU, jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika. 

Spotykamy się regularnie na zebraniach SU, które cieszą się bardzo wysoką frekwencją, co świadczy o chęci Prusaków do działania.

Od lutego 2020 r. prowadzimy stronę @Prus_Samorzad na Instagramie, gdzie publikujemy ogłoszenia i informacje o wydarzeniach i akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

Koordynatorem Samorządu Uczniowskiego jest p. Jolanta Szewczyk

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Karolina Sielużycka-Budka

W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy:

 1. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi – udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole.
 2. Szkolny system tutoringu nauczyciele – tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju aktywnej postawy oraz zainteresowań. Pomagają osiągać sukcesy nie tylko na polu naukowym.
 3. Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów.
 4. Programy autorskie – programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia.
 5. Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli.
 6. System stypendiów naukowych i socjalnych – corocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów.
 7. Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych.
 8. Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach
 9. Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych
 10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury
 11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne.
 12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających się i osiągających sukcesy jako studenci, pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia.
 13. Imprezy szkolne i pozaszkolne – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

Struktura Samorządu Uczniowskiego:
Rok szkolny 2021/2022

 • Prezydent – Janusz Jakub
 • Wiceprezydenci – Damian Chmielewski i Katarzyna Kroszka
 • Sekretarz – Zuzanna Tkaczyk-Cichowlas
 • Skarbnik – Olga Małecka

Szefowie wydziałów:

 • Wydział Promocji – Damian Chmielewski i Katarzyna Kroszka
 • Wydział Rozwoju – Magdalena Bakoń i Marta Małek
 • Wydział Eventowy – Olga Małecka i Natalia Jachacy
 • Wydział Wolontariacki – Małgorzata Kasprzyk

Senatorowie

 • Klasa 1a – Krzysztof Malinowski
 • Klasa 1b – Weronika Maślany
 • Klasa 1c – Barbara Kąsowska
 • Klasa 1d – Justyna Grochowska
 • Klasa 1e – Nina Kocko
 • Klasa 1m – Michał Jędrzejowski
 • Klasa 2a – Matylda Tomoń
 • Klasa 2b – Ryszard Sikora
 • Klasa 2c – Marta Małek
 • Klasa 2d – Anna Niewiadomska
 • Klasa 2e – Dariusz Kałabun
 • Klasa 2m – Hanna Lasota
  • Klasa 3a – Maksymilian Stankowski
  • Klasa 3b – Nina Dmochowska
  • Klasa 3c – Mateusz Baca
  • Klasa 3d1 – Oliwia Rozwadowska
  • Klasa 3d2 – Alicja Bartoszewicka
  • Klasa 3e – Julianna Orlik
  • Klasa 3m – Katarzyna Kroszka
  • Klasa 3A – Olga Małecka
  • Klasa 3B – Zuzanna Szczepaniak
  • Klasa 3C – brak wybranego reprezentanta
  • Klasa 3D – Magdalena Bakoń
  • Klasa 3E – Emilia Przybysz
  • Klasa 3M – Maja Dwornikowska
  Wielkość czcionki
  Kontrast