Czasopisma, z którymi współpracował Bolesław Prus

Prus o felietonach

Imponująca jest lista czasopism, z którymi współpracował Bolesław Prus.
Z niektórymi z nich związany był długo, z innymi incydentalnie.
Do niektórych wracał. Publikował w nich kroniki, felietony, wydawał utwory literackie. Wiele innych zamieszczało wypowiedzi na temat pisarza i recenzje jego utworów. O swojej pracy dziennikarskiej Prus pisał tak: ”dzisiejszy felietonista(…)musi być wszędzie i wiedzieć o wszystkim. Musi zwiedzać nowo zabudowujące się place, ulice pozbawione chodników, tamy, mosty, targi wełniane i wołowe, muzea, teatry, uczone psy, cyrkowe konie, posiedzenia różnych towarzystw akcyjnych, instytucje dobroczynne, jatki, łazienki itd. (…) Gdy dawniejszy felietonista narzekał na brak faktów, dzisiejszy przeklina ich nadmiar(…) Dodajcie jeszcze to, że każdy z powyższych faktów musi być przedstawiony jak najzwięźlej, a całość powleczona lekkim werniksem blagi; (…) Bóg Najwyższy, który stworzył owcę dla wilka, a literata dla wydawcy, tak urządził ten padół, że na nim każda osoba lub instytucja występująca publicznie musi się stać pastwą dla felietonistów, kronikarzy, korespondentów lub autorów artykułów wstępnych” (Niwa,1875).

Prus o felietonistach

Aleksander Świętochowski, szkolny kolega Prusa i publicysta Prawdy w 1888 roku na jej łamach tak pisał: ”tej miary talent powinien mieć przywileje szerszej swobody.. Tymczasem zajadłe przeciw niemu wyprawy o byle dowcip, a nade wszystko ego własna wstrzemięźliwość, ażeby nie obrazić jakiegoś literackiego kuma(…) krępuje go widocznie”.

17 tytułów czasopism

– Przegląd Tygodniowy – 1871
– Niwa ( Długa 21, Nowy Świat 41, Widok 2 ) – 1872, 1874-76
– Opiekun Domowy ( Nowy Świat 30 ) -1872
– Mucha Nowo-Senatorska 5 – 1873
– Kolce (ul. Solna 15) – 1874
– Kurier Warszawski ( Wierzbowa 5) 1874-1887 ( przerwa 1882-83)
– Ateneum – 1876-78
– Nowiny Niedzielne -1877
– Gazeta Polska ( Niecała 11) 1877
– Gazeta Rolnicza -1879
– Prawda -1881
– Nowiny ( Świętokrzyska 13 Mazowiecka 6)- 1882-83
– Tygodnik Ilustrowany( Zgoda 12) -1883, 1905-12
– Kraj – 1883 stała współpraca z pismem petersburskim
– Wędrowiec 1885
– Kurier Codzienny ( Krakowskie Przedmieście 66) – 1887
– Goniec 1995

Skip to content