Jubileusz pracy pisarskiej Bolesława Prusa

Debiut – Narodziny Bolesława Prusa

Za debiut literacki Bolesława Prusa uważa się rok 1872. Wtedy ukazały się w „Niwie” artykuł o elektryczności a w „Opiekunie Domowym” Sprawy dziecinne. W 42 i 43 numerze ukazały się Listy ze starego obozu podpisane pseudonimem Bolesław Prus. Pisarz tak tę kwestię komentował :” od chwili wejścia do literatury nie ukrywałem antypatii do bezcelowych konceptów. Podpisywałem się pseudonimem wprost ze wstydu, że takie głupstwa piszę…”

Życzenia, wspomnienia

24.12.1896 roku dziennikarze warszawscy wystosowali do Pisarza żartobliwe życzenia świąteczne. Jest to zapowiedź uroczystości jubileuszowych.
1.01.1897 ukazuje się specjalny numer „Kuriera Codziennego”a nim zapowiedź utworzenia funduszu im. Prusa, przeznaczonego na najbliższe mu cele społeczne. Drukowane są wspomnienia kolegów Ochorowicza, Dolińskiego oraz artykuły na temat twórczości Jubilata ( Piotra Chmielowskiego Prus jako nowelista, Mariana Gawlewicza Prus jako felietonista, Adolfa Dygasińskiego Prus-humorysta, Józefa Kotarbińskiego Bolesław Prus jako powieściopisarz, Juliana Święcickiego Kroniki Prusa pod względem społecznym, Ignacego Matuszewskiego Prus i Sienkiewicz-paralela).W wydaniu Kuriera ukazały się wiersze Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Adama Pługa i Ignacego Balińskiego. Swój obrazek dedykuje Prusowi Henryk Sienkiewicz.

Depesze, listy

W kolejnych numerach Kurier Codzienny zamieszczał napływające do redakcji depesze i listy okolicznościowe z Królestwa, od redakcji czasopism, instytucji, licznych przedstawicieli organizacji, grup zawodowych i osób prywatnych. Napływały też upominki ( wśród nich liczne teki okolicznościowe i listy otwarte) 5 maja na wyraźną prośbę Prusa redakcja przerwała drukowanie kolejnych depesz.
Jubileuszowe artykuły ukazują się również w innych czasopismach, nawet tych, z którymi jubilat toczył ostre polemiki

Podziękowania Prusa

10.01.1897 roku w Kurierze Codziennym ukazały się podziękowania Pisarza :
” szczerze mówię, że jestem bardzo zakłopotany. Raz dlatego- że znam wielu ludzi, którzy równie długo i dobrze pracując, nie doczekali się żadnych owacy, a po wtóre- że jedną z pierwszych bajek, jakiej uczyłem się w dzieciństwie, była bajka- o szczurze, którego- odurzyły kadzidła…

Okolicznościowe wydanie dzieł

W tygodniku Zorza 11.02 ukazał się artykuł Mieczysława Brzezińskiego, zakończony apelem o zebranie funduszy na wydawnictwo tanich książek dla biednych dzieci. Redakcja wystąpiła o zgodę na zbiórkę pieniędzy i organizacją wydawnictwa. Jubileusz Prusa obchodzili warszawscy rzemieślnicy, dziękując za inicjatywę utworzenia kas zapomogowych

„Złote myśli” medalion

Rzeźbiarz Czesław Makowski w kwietniu w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych wystawił medalion z wizerunkiem Bolesława Prusa. W maju nakładem księgarni M.A. Wizbeka ukazuje się zbiorek „złotych myśli” Pisarza

Fundusz stypendialny Pisarza
Sfinalizowanie starań o utworzenie funduszu następuje dopiero w 1903 roku. 31 maja redakcja „Kuriera Codziennego” informuje o tym czytelników. Procenty od zebranego ze składek kapitału mają zostać przeznaczone na stypendia dla „Antków”- zdolnych dzieci z biednych rodzin, niezdolnych do pracy literatów i dziennikarzy oraz pozostałych po nich sierot. Fundusz funkcjonował ( z okresami przerw) aż do roku 1957.

Wybór pism

W 1897 roku- Bolesław Prus rozpoczyna drukowanie Najogólniejszych ideałów życiowych. Zwieńczeniem roku jubileuszowego było ukazanie się w listopadzie czterotomowego, taniego wydania Pism Prusa.
Pięć lat później- w roku trzydziestolecia pracy pisarskiej w noworocznym numerze Kuriera Codziennego ukazał się artykuł, podsumowujący mijające pięciolecie (od „srebrnego” jubileuszu ), a maju zostaje ogłoszony konkurs na felieton. We Francji, Niemczech i Włoszech ukazują się artykuły na temat twórczości Prusa, drukowane są Jego utwory.

Skip to content