Kalendarium życia Aleksandra Głowackiego

1) Herb rodowy Aleksandra Głowackiego Prus I to jedna z odznak rodowych. Ma kilkanaście odmian i wariantów. Nazwisko pochodzi od nieistniejącej już miejscowości Głowaczewice w Ziemi Sieradzkiej. Kiedy rodzina dotarła na Wołyń i weszła w posiadanie Maszowa nie wiadomo.Rodzina matki Trembińscy herbu Rogala pochodziła z okolic Płocka Rodzice przyszłego pisarza Antoni i Apolonia pobrali się 22 listopada 1831 roku w kościele parafialnym w Wożuczynie. Jego ojciec był w tym majątku ekonomem w majątku Jana Wydżgi.

2) W 1832 roku państwu Głowackim rodzi się córka Brygida Emilla (zmarła w dzieciństwie), w 1834 roku Leon Albert (zmarł w 1907 roku).

3) Aleksander Głowacki urodził się w Hrubieszowie 20 sierpnia 1847 roku i tu został ochrzczony 26.12. 1847 roku.

4) W 1850 roku umiera chora na gruźlicę matka .Aleksandrem opiekuje się babka Marcjanna Trembińska, mieszkająca w Puławach. Od 1854 roku opiekuje się nim ciotka Domicela Olszewska i zabiera go do Lublina.

5) 1856 śmierć ojca. Brat Leon rozpoczyna studia na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego. Początek szkolnej nauki w czteroletniej szkole powiatowej Realnej (wcześniej uczył się w domu). Rada Familijna ustaliła, że prawnym opiekunem Aleksandra zostanie mąż ciotki Klemens Olszewski

6) 1861 Leon angażuje się w działalność polityczną w Komitecie Miejskim Czerwonych

7) 1862 Leon obejmuje stanowisko nauczyciela w Siedlcach i przejmuje opiekę nad młodszym bratem. Jesienią bracia przenoszą się do Kielc.

8) 1863 – Aleksander wstępuje do oddziału powstańczego Bończy, a potem Krysińskiego i Dzieci Warszawskich.Ranny 1.09 w bitwie pod Białką, aresztowany przez Rosjan został zwolniony z więzienia dzięki staraniom ciotki Domiceli Olszewskiej.

9) Leon na skutek przeżyć powstańczych (związanych z pobytem w Wilnie i doświadczeniami represji Murawiewa) popada w obłęd. Chory psychicznie pozostaje pod opieką wuja księdza Seweryna Trembińskiego, a po jego śmierci (1895) w zamkniętym zakładzie opieki w Lublinie. Pisarz rzadko odwiedza chorego, ale aż do jego zgonu opłaca pobyt w zakładzie.

10) 1864- 1866 ponowne aresztowanie, osadzenie w Zamku lubelskim, proces, powrót do szkoły w Lublinie, debiut literacki pod pseudonimem Jan w Oleju. W nowym środowisku szkolnym poznaje Juliana Ochorowicza, Aleksandra Jaworowskiego, Gustawa Dolińskiego, Aleksandra Świętochowskiego. Zainteresowania matematyką, liczne lektury. Ukończenie szkoły.

11) Jesień 1866 początek nauki w warszawskiej Szkole Głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Intensywna praca samokształceniowa, kłopoty materialne, załamanie nerwowe,

12) 1869 zwolnienie ze Szkoły Głównej. Pierwsze oświadczyny kuzynce-Oktawii Trembińskiej, pobyt w Puławach. Studia w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. (zamieszkał u ciotki),

13) 1870 zatarg z nauczycielem języka rosyjskiego Pawłem Omeljanienko, porzucenie nauki, wyjazd do Warszawy, podjęcie pracy zarobkowej w fabryce Zarzyckiego i okresowo u J.G. Blocha. Prace nad Logiką J.S. Milla. Początek kontaktów z Przeglądem Tygodniowym. Wejście do komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Naukowej

14) 1872- artykuł do”Niwy”na temat elektryczności,współpraca „Opiekunem Domowym”cykl artykułów pedagogicznych, początek działalności publicystycznej (42 /43 ukazały się Listy ze starego obozu, podpisane pseudonimem Bolesław Prus, praca w fabryce Lilpopa i Raua,

15) 1873 –w redakcji „Muchy”początek pracy kronikarskiej, udział w odczytach popularnonaukowych w Warszawie i Lublinie,

16) 1874- podjęcie współpracy z”Kolcami”, druk Kłopotów babuni, nawiązanie współpracy z „Kurierem Warszawskim”, To i owo

17) 1875- 14 stycznia Aleksander Głowacki żeni się z Oktawią Trembińską. Ślubu w kościele Św. Ducha w Lublinie udziela wuj ks, Seweryn Trembiński, w marcu zaś w KW ukazuje pierwsza Kronika tygodniowa (druk aż do 1887 roku z przerwą roczną). Na przełomie września i października ukazuje się Pałac i rudera. Pierwsze oznaki agorafobii

18) 1876 – druk w KW noweli Sieroca dola, podróż krajowa- Kraków, Wieliczka, Lwów, Zakopane,

19) 1878-polemika ze Włodzimierzem Spasowiczem, zatarg ze studentami, napaść na pisarza,

20) 1882-Udział w Międzynarodowym kongresie Literackim w Wiedniu, założeniu kasy im. Mianowskiego. Udział w polemice na temat pomnika Adama Mickiewicza. Rozpoczęcie w współpracy z”Nowinami”.Pierwsze wakacje w Nałęczowie.

21) 1884-Prus znajduje się w gronie założycieli Towarzystwa Gimnastycznego, drukuje Omyłkę, poznaje Stanisława Witkiewicza.

22) 1885- wydanie w „Wędrowcu” Placówki,

23) 1886-śmierć ukochanej ciotki Domiceli Olszewskiej,

24) 1887- przejście do redakcji „Kuriera Codziennego”

25) 1888-druk Lalki, po śmierci brata pani Oktawii Głowaccy biorą na wychowanie Emila Trembińskiego,

26) 1890- książkowe wydanie Lalki i jej recenzje, studium Aleksandra Świętochowskiego o Prusie na łamach Prawdy,

27) 1891-w czasie wakacyjnego pobytu w Nałęczowie Prus uczy się jazdy na welocypedzie, druk Emancypantek,

28) 1893-fascynacja zjawiskiem mediumizmu i seansami z udziałem Eusapii Palladino, koniec druku Emancypantek,

29) 1895- śmierć wuja ks. Seweryna Trembińskiego, kłopoty ze zorganizowaniem opieki dla brata, ukończenie Faraona, wyjazd za granicę (Berlin, Drezno Karlsbad, Norymberga, Stuttgart, Raperswil, Paryż), atak agorafobii-kuracja hipnotyczna u Ochorowicza,

30) 1897- jubileusz dwudziestopięciolecia pracy pisarskiej, wydanie Najogólniejszych ideałów życiowych, pisarz wchodzi w skład komitetu honorowego przyjęcia w Warszawie cara, kontrowersje na temat udziału w tym przedsięwzięciu, Prus znajduje się wśród założycieli Towarzystwa Higienicznego,

31) 1898- Pisarz zostaje honorowym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów,

32) 1899- Prus jest jednym z członków-założycieli Kasy Literackiej, wchodzi w skład Kuratorium trzeźwości,

33) 1902- trzydziestolecie pracy pisarskiej,

34) 1904- samobójcza śmierć wychowanka Głowackich Emila. We wsi Charz koło Nałęczowa powstają Kąpiele tanie imienia Bolesława Prusa,

35) 1905- współpraca z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, pomoc dla robotników i ich rodzin

36) 1906- Podpisanie aktu, powołującego do istnienia polską spółkę seminarium nauczycielskie w Ursynowie, zostaje prezesem Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Pokoju,

37) 1907- członek Polskiej Macierzy Małorolnych.Opieka nad Janem Boguszem, którego zostaje ojcem chrzestnym,

38) 1908- spisanie testamentu, powstanie Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa oraz Szkoły i Sali zajęć im. Bolesława Prusa (ul. Nowowiejska 11). Od tego roku figuruje na liście członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej

39) 1909- Dzieci w wydaniu książkowym,

40) 1912- 19.05 Aleksander Głowacki umiera w swoim mieszkaniu przy ul. Wilczej. Pogrzeb pisarza odbywa się 22 maja. Pisarz spoczywa w grobie na cmentarzu Powązkowskim.

Skip to content