Wymiana językowa

W dniach 30. 09 – 6.10.2019 r. siedmioro uczniów z klas drugich naszej szkoły wzięło udział w międzynarodowej wymianie młodzieży ze szkołą w Niemczech. Nasi uczniowie byli goszczeni przez rodziny niemieckie, gdzie mogli poznać ich codzienne życie, zwyczaje i obowiązki. Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych w szkole i w terenie, podczas których poznawali się w większej grupie, wymieniali doświadczeniami i nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie. Mieli również szansę wziąć udział w lekcjach w niemieckiej szkole, a także poznać kilka wyrażeń w lokalnym dialekcie Kölsch. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie okolicy. Odwiedziliśmy Bonn i Kolonię, a także weszliśmy na popularny punkt widokowy na wzgórzu Drachenfels. Teraz czas na nas. Już w kwietniu, młodzież z Niemiec przyjedzie do nas z rewizytą.

Wyjazd edukacyjny – Sevilla

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Hiszpanii. W Sewilli mieszkali u rodzin i uczęszczali do szkoły językowej, mogąc rozwijać umiejętności lingwistyczne oraz poznawać kulturę andaluzyjską. W czasie wolnym od zajęć zwiedzali znane zabytki, takie jak La Giralda, Plaza de España, Reales Alcázares oraz uczestniczyli w koncercie flamenco w autentycznym tablao. Próbowali hiszpańskiej kuchni oraz odwiedzili Kadyks. W nowym roku szkolnym planowany jest kolejny wyjazd dla uczących się języka hiszpańskiego.

czerwiec 2019

 Badacz Wody -miedzynarodowy projekt ekologiczny

We wtorek 11.12.18 w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach międzynarodowego projektu Badacz Wody. Jest to program edukacyjny, który umożliwia uczniom na całym świecie zdobycie wiedzy na tematy związane z wodą i inspiruje ich do podejmowania działań. Dzięki zaangażowaniu w Badacza Wody młodzież rozumie swoją rolę jako odpowiedzialnych obywateli świata i w efekcie może zmieniać własną postawę wobec wody. Podczas warsztatów uczniowie między innymi za pomocą prostego
filtra oczyszczali wodę, ustalali zawartość wody w różnych produktach, hodowali papierowe lilie wodne.
www.badaczwody.pl

22 listopada 2018 uczennice i uczniowie klasy I A2uczestniczyły (-li) w 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Elżbietę Kawecką z OEIiZK, które miały na celu testowanie scenariuszy zajęć zaprojektowanych w ramach europejskiego projektu BLOOM (BoostingEuropeanCitizens’ Knowledge and Awareness of Bio-EconomyResearch and Innovation).BLOOMto europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat biogospodarki. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczy 10 krajów europejskich jest EuropeanSchoolnet.

Podczas pracy w 4-osobowych grupach korzystano ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo(interfejsy pomiarowe,  czujniki temperatury, oprogramowanie do naboru i analizy danych).

BLOOM  (Boosting European Citizens Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation)

Tematyka lekcji:

  1. What’s is the bio-economy?, Bio-economy in everyday life – dyskusjaitworzenieposterów
  2. Badanie doświadczalnewłaściwości termoizolacyjne różnych materiałów (wełna mineralna, wióry drewniane, mech, styropian)
  3. Komputerowa analiza i dyskusja wyników pomiarów

Projekt Erasmus+ zakończony

Przez ostatnie dwa lata nasza szkoła brała udział w projekcie Erasmus+ o nazwie Inimation in clay, w którym brało udział 160 uczniów z sześć krajów: Litwa, Katalonia, Wielka Brytania, Polska, Turcja i Wyspy Alandzkie. Młodzież wraz z nauczycielami tworzyła animowany film poklatkowy. W każdym kraju zostały zorganizowane warsztaty, w których brali udział wybrani uczniowie z każdego państwa.
Każdy uczestnik miał możliwość pojechania do jednego kraju, a następnie goszczenia u siebie ucznia z zagranicy.

Byliśmy jedyną szkołą w Polsce, biorącą udział w tym przedsięwzięciu.

Projekt ten dał nam możliwość poznania nowych kultur, zwiedzenia nieznanych nam, ciekawych miejsc,
rozwijania swoich zainteresowań i  szlifowania umiejętności z zakresu języka angielskiego.

Mieliśmy okazję poznać wielu ciekawych ludzi i zawiązać przyjaźnie na całe życie.

Oto link do naszego filmu: https://m.youtube.com/watch?v=9Ja6rGdQnVs&feature=youtu.be

Skip to content