Koło Zoon Politikon

Koło Zoon Politikon odnosi się do klasycznej koncepcji człowieka wg Arystotelesa – człowiek jako zwierzę polityczne. Uczniowie dostrzegają potrzebę rozumienia procesów politycznych, społecznych i gospodarczych w otaczającej ich rzeczywistości. W ramach koła uczniowie mają możliwość spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami świata polityki, mediów, kultury. Każde spotkanie składa się z dwóch części: wykład prelegenta i pytania od uczniów. Spotkania odbywają się zwyczajowo w Strefie Ciszy lub Sali Lustrzanej.

Bartłomiej Pędzich
opiekun koła

Spotkanie z młodymi politykami

28.11.2023 uczniowie klasy dyplomatycznej (2a2) oraz towarzyszący im koledzy kursu Polityka Globalna uczestniczyli w spotkaniu w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Tematem spotkania było przedstawienie perspektywy młodych na temat polityki w kontekście ostatnich wyborów parlamentarnych z dnia 15.10.2023. Podczas spotkania młodzi politycy dzieli się swoimi wrażeniami z kampanii wyborczej, doświadczeniami z czasów samorządu szkolnego oraz udzielali porad dotyczących kariery polityka.

Przedstawicielami młodych polityków byli: Karol Czerwiec (Lewica), Mateusz Łukomski (Prawo i Sprawiedliwość), Patryk Pawlak (Koalicja Obywatelska). Moderatorem spotkania był Michał Mendala. Każdy z uczestników spotkania jest aktywnym studentem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Bartłomiej Pędzich
Koordynator IB DP
Pełnomocnik ds. współpracy z WNPiSM UW

Spotkanie z ministrem Andrzejem Olechowskim

Za nami kolejne spotkanie w ramach koła Zoon Politikon. Tym razem uczniowie mieli możliwość wysłuchać wykładu Pana Ministra, Andrzeja Olechowskiego na temat transformacji ustrojowej, drogi Polski do UE i NATO oraz tworzeniu gospodarki rynkowej po zmianie systemu. Następnie uczniowie zadawali Panu Ministrowi pytania na tematy związane z polityką, negocjacji Polski z NATO i UE oraz głównych zagrożeń dla demokracji. Pan Minister w sposób wyczerpujący odpowiadał na pytania uczniów.

Spotkanie z Ambasadorem RP

25 X 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach koła Zoon Politikon ze specjalnym gościem. Tym razem uczniowie mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z Panem Ambasadorem RP, dr hab. Bartłomiejem Zdaniukiem. Pan Ambasador opowiadał o roli dyplomacji w XXI wieku, blaskach i cieniach bycia Ambasadorem oraz jego własnej drodze do tej prestiżowej funkcji. W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Wśród kwestii, które interesowały Naszych uczniów były te dotyczące samego warsztatu pracy Ambasadora oraz znajomości przywódców innych państw. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczniów. Spotkanie odbyło się zgodnie z tradycją w Strefie Ciszy.

Spotkanie z radną miasta Warszawy Dorotą Łobodą

W ramach działalności Zoon Politikon uczennice i uczniowie naszego liceum mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu z radną miasta Warszawy panią Dorotą Łobodą, która gościła w naszej szkole 5 października. Tematy, takie jak: czynny udział kobiet w polityce i parytet płci na listach wyborczych, równość szans, LGBTQ+, ruchy aktywistyczne i perspektywa ich wejścia w oficjalne struktury władzy w celu kształtowania przyszłości bardzo wyraźnie wybrzmiały w prowadzonej debacie. Pani Dorota Łoboda, pełniąca również funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie miasta Warszawy, przedstawiła plan przeprowadzenia pilotażowego programu badającego stopień przyjazności warszawskich liceów, w którym nacisk położony zostanie na kwestie istotne dla uczniów, a nieujęte w oficjalnie dostępnych rankingach.

Skip to content