Klub Europejski

KLUB EUROPEJSKI

W XXXV LO im. BOLESŁAWA PRUSA


 

 

Klub Europejski

powstał w styczniu 2001 z inicjatywy niewielkiej grupki zapaleńców - uczniów szkoły. Został zarejestrowany

w Departamencie Informacji i Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz w Polskiej Fundacji

im. Roberta Schumana. Obecnie w klubie działa około 30 członków i sympatyków.

   

Prezesami klubu byli:

Mariusz Kucharski 2001-2003

Tomasz Paciorek    2003-2005

Tomasz Gzik          2005-2007

Andrzej Faryna       2007-2009

Jan Bogdański        2007-2009

Michał Strzelecki   2009-2011

Adam Strzelecki    2007-2008

Patrycja Jasińska   2008-2011

Aleksy Gurba   2011-2012

Dominik Gurba  2011-2012

Piotr Pieńkowski  2014-2015

Karol Izraelski  2016-

 

Celem klubu jest zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat Polski oraz krajów wspólnoty europejskiej, ich kultury, historii, tradycji i geografii.

Realizacja powyższych celów odbywa się przez:

cotygodniowe spotkania członków Klubu,
na których młodzież zdobywa wiedze poprzez nietypowe lekcje,
gry, zabawy i quizy, zapoznaje się z geografią, kulturą i tradycją Polski oraz innych państw europejskich.

organizację  debat z ludźmi polityki, kultury, korpusu dyplomatycznego, prezentacje kultury oraz współczesnego oblicza państw europejskich
poprzez przygotowywanie dni europejskich, wystaw, publikacji, pokazów; organizowanie i udział w spotkaniach, wykładach, seminariach, konferencjach i innych działaniach służących poznawaniu Europy,

opracowywanie własnych materiałów informacyjnych, ulotek, folderów, prezentacji,

współpracę z klubami europejskimi oraz innymi organizacjami o charakterze proeuropejskim w kraju i zagranicą,

organizację imprez turystyczno- poznawczych dla członków i sympatyków Klubu na terenie Polski, krajów członkowskich i kandydujących,

rozszerza wiedzę o krajach europejskich poprzez inne, różnorodne formy turystyki;

kultywowanie własnych tradycji narodowych

 

W ramach Dni Europejskich od 2001 roku Klub Europejski organizuje wystawy edukacyjne  Prus Expo przygotowywane przez uczniów całej szkoły.

 

Dotychczas odbyło się:

           Prus Expo 2001- Ulice Europy              

Prus Expo 2002- Kultura &Qultura

Prus Expo 2003- Stolice Europy

Prus Expo 2004- Ludzie Europy

Prus Expo 2005- Europa Tradycji

Prus Expo 2006- Regiony Europy

Prus Expo 2007- Dzieje  Europy

Prus Expo 2008- Życie w Europie

Prus Expo 2009- Legendy i mity  Europy

Prus Expo 2010- Europejczyk w świecie rzeczy

Prus Expo 2011- Natura Europy

Prus Expo 2012- Europejczycy I ich dzieło

Prus Expo 2013- Kuchnia I muzyka Europy

Prus Expo 2014-JęzykiEuropy

Prus Expo 2015- Europa jakiej nie znacie

Prus Expo 2016- Europa Regionów -100-lecie przyłączenia Saskiej Kępy do Warszawy