Tutoring

UCZEŃ I MISTRZ, CZYLI SYSTEM TUTORINGU W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

Założenia programowe:

Zbudowanie szkolnego systemu tutoringu służącego rozwojowi potencjału uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w naszej szkole. Celem tutoringu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości, tworzenie warunków do rozwoju aktywności i kreatywności uczniów oraz wspieranie nauczycieli we wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia. Służyć temu będą nowatorskie działania programowe, organizacyjne i metodyczne, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

15 nauczycieli tutorów 1 stopnia będzie pracowało ze zróżnicowaną młodzieżą – zdolną, ambitną, przebojową oraz z nieśmiałą, wycofaną i mającą problemy z motywacją czy samodyscypliną. Tutorzy pomogą młodzieży osiągnąć sukces na miarę możliwości poszczególnych uczniów, wesprą w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Nauczyciele reprezentują różnorodne dziedziny wiedzy, co umożliwi uczniom rozwój osobistych zainteresowań i wzmocni aktywność ucznia. Indywidualna praca, nowoczesne narzędzia
i techniki pracy będą wspierały osobisty rozwój młodzieży

Spośród zainteresowanych uczniów zostaną stworzone pary tutor – uczeń. Podstawą doboru będą wspólne zainteresowania, możliwości pomocy uczniowi w danej dziedzinie nauki lub wskazanej formie aktywności. Dobór tutora i ucznia odbywał się będzie za obopólną zgodą zainteresowanych i akceptacją rodziców ucznia.

Najważniejszym celem procesu tutoringu będzie rozwój naukowy i osobowościowy podopiecznego.

Każdy z nauczycieli uczestniczących w projekcie ukończył kurs tutora 1. stopnia.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie:

Julita Jaworowska, Katarzyna Kaczyńska, Paweł Kalinowski, Urszula Kmiotek, Katarzyna Krajewska, Barbara Mazur, Anna Naja, Anna Owczarczyk, Bartłomiej Pędzich, Magdalena Prokop, Katarzyna Różańska -Machura , Karolina Sielużycka – Budka, Marta Sobieraj, Renata Sołoducha – Sidoruk, Jolanta Szewczyk, Inez Wasiukiewicz.

Skip to content