Młodzieżowa Rada Dzielnicy

„Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy to grupa młodzieży pełniąca rolę organu konsultacyjno-doradczego w stołecznym samorządzie. Rada składa się z przedstawicieli 18 dzielnic Warszawy, wydelegowanych przez młodzieżowej rady dzielnic (po 2 osoby) oraz z 2 reprezentantów środowiska szkół specjalnych. MRW została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy z dnia 22 października 2009 r. i jednocześnie stała się pierwszym organem młodzieżowym w tak dużym polskim mieście. Jej zadania to promowanie inicjatyw młodzieżowych, konsultowanie decyzji władz miasta, kreowanie działań sprzyjających młodzieży i wyrażenie opinii w najważniejszych sprawach dla młodych warszawiaków” [http://www.mrw.um.warszawa.pl/rada/o-nas]

Przedstawicielami Szkoły w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Praga Południe są Wiktoria Zalewska oraz Jolanta Cieślak.

O działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Południe można przeczytać na stronie: https://www.pragapld.waw.pl/mlodziezowa-rada-dzielnicy-praga-poludnie-

Skip to content