Doradztwo zawodowe

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację.

Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru w oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia .

Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma za zadanie wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej do szkoły wyższej.

W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa funkcję doradcy zawodowego pełni pedagog Dorota Buta. Zapraszam pok. 102, tel. 22 617 74 13

Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/202 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/nauka/najchetniej-na-informatyke-najtrudniej-na-orientalistyke–znamy-wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-20192020

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów:

 • 1. Informatyka 32680
 • 2. Psychologia 25831
 • 3. Zarządzanie 22930
 • 4. Kierunek lekarski 22180
 • 5. Prawo 17715
 • 6. Ekonomia 17143
 • 7. Filologia angielska 16239
 • 8. Finanse i rachunkowość 14729
 • 9. Budownictwo 11776
 • 10. Logistyka 11202

Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce:

 • orientalistyka – japonistyka: 26,1;
 • matematyka i analiza danych: 22,2;
 • orientalistyka – sinologia: 19,5;
 • sztuki nowoczesne – Design now!: 16,0;
 • elektromobilność: 15,9;
 • komunikacja wizerunkowa: 15,7;
 • mechanika i projektowanie maszyn: 15,7;
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 15,3;
 • Media Design i marketing wizerunkowy: 15,0;
 • chemia i toksykologia sądowa: 14,8;
 • nanotechnologia: 14,4;

Proponujemy zapoznać się z dodatkowymi informacjami:

Informacje o uczelniach, kierunki studiów http://www.uczelnie.info.pl
Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy http://www.psz.praca.gov.pl
https://barometrzawodow.pl/
http://praca-enter.pl/
Portal Perspektywy http://www.perspektywy.pl/portal
Ministerstwo Edukacji Narodowej http://men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP http://www.ohp.pl
Możliwości Kształcenia w Europie http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl
Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl
Test predyspozycji zawodowych http://zawodowe.info/
Skip to content