Wydział Geografii UW

Południk 21 to nowy odłam Klubu Europejskiego, powstały na potrzeby współpracy z uczelnią.

Umowa patronacka zawarta została między naszą szkołą a Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Południk 21, nazwa nieprzypadkowa ponieważ jest to południk Warszawski, działa równolegle z Klubem Europejskim, jednak na trochę innych zasadach. Praca koła będzie silnie związana z Uniwersytetem Warszawskim i projektach, które wraz nim mamy zamiar stworzyć.

Jest to koło dla ludzi, których interesuje geografia, otaczający ich świat i podróże.

W ramach patrontuj Uczelnia

  • wspierania kadrowego i koncepcyjnego klas realizujących rozszerzone programy nauczania geografii, w tym prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli akademickich i realizacji edukacyjnych projektów badawczych;
  • pomocy nauczycielom Liceum w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych;
  • pomocy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby wpływać na jakość i poprawę warunków funkcjonowania XXXV Liceum lub modernizację programu kształcenia;
  • wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalności kulturalnej itd.

Uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Uczelnię a także wykładowcy organizują lekcję na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyprawy naukowe „ W krainie wygasłych wulkanów” na Dolny Śląsk oraz „Inspirujące Podlasie oraz w poszukiwaniu śladów lodowca” na Podlasie i Suwalszczyznę”

Corocznie młodzież z klas geograficznych organizuje dla pozostałych kolegów „Dzień Geografii Polski” Geocaching (opencaching) , ogólnodostępny.
To gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników, pozwalająca na poznanie ciekawych miejsc w rejonie. Członkowie klubu ustawili grę terenową po Saskiej Kępie, pozwalającą w ciekawy i nowy sposób zapoznać się z dzielnicą gdzie mieści się budynek szkoły. Utworzono cztery ścieżki tematyczne: architektura, ludzie, historia ( IIwojna) i przyroda,  opisując 30 miejsc. Okazją było 100 lecie przyłączenia Saskiej Kępy do Warszawy. Corocznie odbywa się bieg dla klas pierwszych w ramach Dnia Nauki.

Skip to content