Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od lat prężnie działa Samorząd Uczniowski. W jego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas zwani Senatorami, do ich zadań należy współpraca z przewodniczącymi Samorządów Klasowych oraz informowanie swoich klas o podejmowanych w szkole działaniach.

Jako czwarta władza wykonawcza w szkole oraz reprezentacja wszystkich uczniów, jesteśmy inicjatorami wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych na arenie szkolnej i poza nią, a nasze działania mają na celu stworzenie w XXXV LO przestrzeni przyjaznej wszystkim uczniom.

Głównymi organami samorządu są sekcje zadaniowe, a także Prezydium składające się z Prezydenta SU oraz jego Zastępcy.
Spotykamy się regularnie na zebraniach SU, które cieszą się bardzo wysoką frekwencją, co świadczy o chęci Prusaków do działania.
Od lutego 2020 r. prowadzimy stronę @Prus_Samorzad na Instagramie, gdzie publikujemy ogłoszenia i informacje o wydarzeniach i akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski.

Opiekunem Parlamentu Uczniowskiego jest p. Jolanta Szewczyk
Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Karolina Sielużycka-Budka

W naszym Liceum wspieranie uczniów uzdolnionych przyjmuje następujące formy:

 1. Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi – udział w zajęciach i warsztatach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i w instytucjach naukowych, wykłady pracowników uczelni w szkole.
 2. Szkolny system tutoringu nauczyciele – tutorzy reprezentujący różnorodne dziedziny wiedzy w ramach indywidualnej opieki wspierają uczniów w rozwoju aktywnej postawy oraz zainteresowań. Pomagają osiągać sukcesy nie tylko na polu naukowym.
 3. Realizacja indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki – najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne ścieżki rozwoju na podstawie opracowanych specjalnie dla nich programów.
 4. Programy autorskie – programy nauczania, programy dla grupy, indywidualne programy dla ucznia.
 5. Koła zainteresowań i koła naukowe – związane z programami autorskimi nauczycieli.
 6. System stypendiów naukowych i socjalnych – corocznie uczniowie otrzymują stypendia naukowe i sportowe, stypendia Rady Rodziców szkoły, stypendia Prezesa Rady Ministrów.
 7. Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe geograficzne i kulturowe), jednodniowe wyjazdy naukowe (obozy fizyczne, biologiczne) obozy stacjonarne realizowane w laboratoriach SGGW lub w szkole przez pracowników naukowych.
 8. Konkursy i olimpiady – udział młodzieży w konkursach i olimpiadach
 9. Prace badawcze –prace badawcze m.in. w ramach Koła Młodych Fizyków, przygotowujące do olimpiad z przedmiotów przyrodniczych
 10. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole w ramach Festiwalu Naukowego, Twórczych Spotkań Humanistycznych, Tygodnia Kultury
 11. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne.
 12. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających się i osiągających sukcesy jako studenci, pracownicy naukowi, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach życia.
 13. Imprezy szkolne i pozaszkolne – ściśle związane z programami autorskimi, np. Prus Expo, Twórcze Spotkania Humanistyczne, dni nauki, np. Dzień Geografii, Dzień Języków Obcych oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

Struktura Samorządu Uczniowskiego:
Rok szkolny 2020/21

 • Prezydent – Janusz Jakub
 • Vice-Prezydent – Damian Chmielewski
 • Sekretarz – Zuzanna Tkaczyk-Cichowlas
 • Skarbnik – Olga Małecka
 • Przedstawiciele Szkoły w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Praga Południe: Wiktoria Zalewska oraz Jolanta Cieślak.

Szefowie sekcji:

 • Medialnej i Promocji – Damian Chmielewski
 • Wolontariackiej – Małgorzata Kasprzyk
 • Eventowej – Zuzanna Falkowska

Senatorowie

 • Klasa 1a – Matylda Tomoń
 • Klasa 1b – Oskar Warumzer
 • Klasa 1c – Marta Małek
 • Klasa 1d – Anna Niewiadomska
 • Klasa 1e – Dariusz Kałabun
 • Klasa 1m – Hanna Lasota
 • Klasa 2a – Maksymilian Stankowska
 • Klasa 2b – Nina Dmochowska
 • Klasa 2c – Mateusz Baca
 • Klasa 2d1 – Oliwia Rozwadowska
 • Klasa 2d2 – Alicja Bartoszewicka
 • Klasa 2e – Julia Orlik
 • Klasa 2m – Katarzyna Kroszka
 • Klasa 2A – Wiktoria Zalewska
 • Klasa 2B – Zuzanna Szczepaniak
 • Klasa 2C – Jan Walczak
 • Klasa 2D – Magdalena Bakoń
 • Klasa 2E – Vladas Domarackas
 • Klasa 2M – Maja Dwornikowska
 • Klasa 3A1 – Zuzanna Falkowska
 • Klasa 3A2 – Mikołaj Krawiec
 • Klasa 3B – Witold Nowacki
 • Klasa 3C – Magdalena Goławska
 • Klasa 3D – Hanna Jarząbek
Wielkość czcionki
Kontrast