Rzecznik Praw Ucznia

Funkcja Rzecznika Praw Ucznia jest w XXXV LO funkcją społeczną.

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa i Statutu, może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach między uczniami a nauczycielami lub Dyrektorem. Rzecznika Praw Ucznia na trzyletnią kadencję wybiera Samorząd Uczniowski.

W roku szkolnym 2022/2023 została nim p. Alicja Zaremba

Skip to content