Twórcze Spotkania Humanistyczne

Od roku 2010 organizujemy w XXXV Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Warszawie festiwal nauk humanistycznych. Gościmy pisarzy, wykładowców wyższych uczelni, dziennikarzy, studentów. Uczniowie mają okazję rozważać problemy współczesności z humanistycznej perspektywy, obcować ze sztuką słowa, fotografią, źródłami historycznymi. Wykłady naukowców z Wydziału Polonistyki w minionych latach budziły wśród uczniów żywe zainteresowanie.
Formuła festiwalu pozwala na rozmaite rozwiązania organizacyjne: w zajęciach może uczestniczyć konkretna klasa lub chętni uczniowie.

IX Twórcze Spotkania Humanistów 19 – 22 maja 2019

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i przysłuchiwali się wykładom.
O perspektywach humanistyki i humanistów mówili zaproszeni goście: dr Mateusz Konieczny i dr Jacek Drozda. Uczestnicy dwugodzinnych warsztatów dziennikarza pana Grzegorza Sajóra analizowali przykłady mowy nienawiści i szukali metod uwolnienia od niej przestrzeni komunikacji społecznej.
Dzięki współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się czternaście godzin zajęć. W tym roku koncentrowały się przede wszystkim na zagadnieniach języka, retoryce i manipulacji. Między innymi pani Małgorzata Talipska mówiła o kulturze głuchych (tłumaczył pan Bernard Kinow).
Kontaktom ze Stowarzyszeniem Etnograficznym zawdzięczamy trzy spotkania uczniów w ramach programu „Okiem etnologa”. Pani Dominika Misiak wprowadzała uczniów w tajniki etnomuzykologii. Pani Karolina Wróbel-Bardzik Razem z uczniami odpowiadała na pytanie: Dlaczego warto badać relacje między naturą a kulturą?
Pan Stefan Sawicki ze Strefy Młodych z uniwersytetu SWPS poprowadził zajęcia poświęcone m.in. zarządzaniu czasem.
Warsztaty eco – dyeing zaprezentowała pani Marzena Bigaj.
Maksymilian Mac wprowadzał uczniów w tajniki scenografii.
Łukasz Paziewski i Zofia Szklarska dali koncert.

Skip to content