Koło Młodego Fizyka

Chętni uczniowie z klas o profilu matematyczno-fizycznym realizowali w roku szkolnym 2019/2020 dwa pozaszkolne projekty fizyczne.

1. „Otwarta pracownia fizyczna” – w ramach projektu Wydziału Fizyki UW i Biura Edukacji „Ochota na naukę”

W ramach tego projektu uczniowie konstruowali nowe pomoce naukowe pokazujące zjawiska fizyczne oraz dokonali napraw uszkodzonych pomocy z pracowni fizycznej.

Uczniowie w drodze konkursu zdobyli grant finansowy Biura Edukacji na realizację tego projektu.

2. „Hałas” -w ramach projektu OEIiZK „Z technologią w świat nauki”

W ramach tego projektu uczniowie badali zjawiska związane z dźwiękiem i hałasem z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.

Projekt ten uzyskał 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki obu projektów prezentowane były odpowiednio na wydziale Fizyki UW oraz w OEIiZK podczas podsumowania realizacji projektów.

Skip to content