Program IB DP

Program Matury Międzynarodowej w XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

Utworzona w Genewie w 1968 roku International Baccalaureate Organization oferuje cztery programy międzynarodowe  – Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme i  Career-related Program (CP) – z których najpopularniejszy i najdłużej istniejący, International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), zakończony jest maturą międzynarodową. Obecnie program IB DP jest oferowany przez ponad 2100 szkół w ponad 140 krajach na całym świecie.

Tylko szkoły autoryzowane przez international Baccalaureate Ogranisation mogą oferować którykolwiek z czterech programów akademickich.
1 września 2019 roku w naszej szkole zostały otwarte oddziały międzynarodowe dla trzyletniego i czteroletniego liceum.

W systemie IB XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa nosi nazwę:
IB World School S060271.

Szkoły IB to szkoły, które łączy wspólna filozofia – zobowiązanie do wysokiej jakości, ambitnej, międzynarodowej edukacji, którą XXXV Liceum Ogólnokształcące z Odziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa uważa za kluczową dla rozwoju młodych ludzi. Więcej informacji na temat IB i jego programów można znaleźć na stronie http://www.ibo.org

Program International Baccalaureate® (IB) Diploma Program (DP) jest przeznaczony dla uczniów w wieku 16-19 lat.

Dowiedz się więcej o programie IB DP, w tym o dalszych możliwościach  kształcenia uniwersyteckiego dla absolwentów programu oraz o tym, kto może zaoferować program.

Co to jest IB DP?

Badania sugerują, że wybór DP ma wiele zalet. Program ma na celu wyksztalcenie uczniów wyróżniających się  głębią posiadanej wiedzy – studentów, którzy rozwijają się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i etycznie.

Dowiedz się więcej o IB DP.

Program nauczania w IB DP

Uczniowie wybierają   trzy przedmioty na poziomie Standard Level (150 h) i trzy przedmioty na poziomie Higher Level (240 h), po jednym z każdej grupy przedmiotowej.

W XXXV LO będą uczyć się jednego więcej przedmiotu z grupy 3 lub 4 zamiast przedmiotu z grupy 6. 

Obowiązkowym komponentem IB DP jest rdzeń, obejmujący Theory of Knowledge (teoria wiedzy), Extended Essay (praca badawcza) i Creativity, Activity, Service (kreatywność, aktywność fizyczna, działalność charytatywna), konieczny do zaliczenia przed przystąpieniem do egzaminów maturalnych. W ramach rdzenia  studenci zastanawiają się nad naturą wiedzy, przeprowadzają niezależne badania i podejmują projekt, który często obejmuje prace społeczne.

Program kończy się 6 egzaminami zdawanymi w maju. 

Przeczytaj o programie nauczania w IB DP.

System oceniania oraz egzamin maturalny

International Baccalaureate® (IB) ocenia pracę studenta jako bezpośredni dowód osiągnięć w stosunku do określonych celów kursów Diploma Programme (DP). 

Przeczytaj o systemie oceniania i egzaminach.

Znajdują się tam informacje na temat uzyskiwania wyników, w tym informacje o tym, jak zażądać ponownej oceny pracy.

Do kogo jest adresowany program IB DP?

IB DP jest otwarty dla wszystkich uczniów w wieku od 16 do 19 lat, w szkołach, które otrzymały zezwolenie na realizację programu.

Dowiedz się więcej o uczniach w  IB DP.

źródła:  https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/

Skip to content