Klub Szkół UNICEF

„Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi działaniami w ramach programu i obejrzenia filmów edukacyjnych przygotowanych przez Unicef.
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4
https://www.youtube.com/watch?v=aYr4KYwh8OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8-e9HJebwYo&feature=youtu.be

https://unicef.pl/
https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/konflikt-w-syrii-trwa-juz-10-lat

Skip to content