Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia. Chętnie bierzemy udział w różnych programach i projektach promujących zdrowy styl życia. Troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników jest jednym z priorytetów działalności naszej szkoły. Pragniemy, aby w szkole panowała dobra atmosfera, a cała społeczność podejmowała działania zmierzające do poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, ucząc się, jak zdrowiej i lepiej żyć. Chcielibyśmy szkoły przyjaznej, bezpiecznej, która będzie stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju całej społeczności szkolnej, promującej zdrowy styl życia. W roku 2020 XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w 2020 zostało wpisane do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i nadal aktywnie promuje i propaguje działania prozdrowotne.

Maraton tańca

Dlaczego warto się szczepić

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Warszawskie święto drzewa

Dzień Bez Papierosa

Wielkość czcionki
Kontrast