Patron

 

W 2012 roku obchodzimy 100 lecie śmierci i  165 rocznicę urodzin Aleksandra Głowackiego.


Dla osób zainteresowanych życiem, działalnością społeczną i twórczością artystyczną Patrona przywołujemy różne znane epizody Jego życia prywatnego i funkcjonowania jako pisarza i społecznika, silnie związanego z Warszawą.

 

 

 

 

 

 

Kalendarium życia Aleksandra Głowackiego

Epizod udziału Aleksandra Głowackiego w powstaniu styczniowym

Warszawskie adresy Aleksandra Głowackiego

Czasopisma, z którymi współpracował Bolesław Prus

Fascynacja Bolesława Prusa rozwojem cywilizacyjnym i techniką

Jubileusz pracy pisarskiej Bolesława Prusa

Wizerunki Pisarza

Człowiek instytucja

Bolesław Prus o pomnikach