Wolontariat

WOLONTARIAT

W Prusie jest wiele okazji do działania dla tych, którzy mają gorące serca, chcą i lubią pomagać innym, a także doskonalić i rozwijać siebie poprzez działalność społeczną. W naszej szkole prężnie działa Koło Aktywnego Wolontariusza, w którym  uczniowie planują i organizują różne akcjewolontariackie, współpracując z wieloma instytucjami, organizacjami i fundacjami.

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Bank Żywności SOS

Centrum Nauki Kopernik

Polska Fundacja Kultury i Sportu

Orlen Warsaw Marathon

Hospicjum to też Życie

VIA SPEI Sylwester bis

Domem Opieki „Matysiakowie”,

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie- Radość,

Hospicjum  Domowym  (akcja „Pola Nadziei”)

Przedszkolami południowo-praskimi,

i innymi.

 

Stale poszukujemy nowych form działania szkolnego wolontariatu, wspieramy inicjatywy młodzieży,
wychodzimy naprzeciw oczekiwań środowiska lokalnego.