Wolontariat

 

WOLONTARIAT

W Prusie jest wiele okazji do działania dla tych, którzy mają gorące serca, chcą i lubią pomagać innym,
a także doskonalić i rozwijać siebie poprzez działalność społeczną.

W naszej szkole prężnie działa Koło Aktywnego Wolontariusza,
w którym  uczniowie planują i organizują różne akcjewolontariackie,
współpracując z wieloma instytucjami, organizacjami i fundacjami.

Wieloletnią współpracę prowadzimy między innymi z:

Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

Federacją Polskich Banków Żywności – Bank Żywności SOS w Warszawie,

Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie- Radość,

Via Spei – Młoda Filharmonia – ruch wspomagający niepełnosprawnych

Hospicjum  Domowym  (akcja „Pola Nadziei”)

Domem Opieki „Matysiakowie”,

Przedszkolami południowo-praskimi,

Orlen WarsawMarathon,

Centrum Nauki Kopernik,

Polską Fundacją Kultury i Sportu („Akcja-Reakcja” Łbiska)

i innymi.

 

Stale poszukujemy nowych form działania szkolnego wolontariatu, wspieramy inicjatywy młodzieży,
wychodzimy naprzeciw oczekiwań środowiska lokalnego.

 

 Uczestniczymy w:

WOŚP 

Fundacja Bank Żywności SOS

Centrum Nauki Kopernik

Polska Fundacja Kultury i Sportu

Orlen Warsaw Marathon

Hospicjum to też Życie

VIA SPEI Sylwester bis 2015